Archief

 

 

oud nieuws over In reprise

 

5 maart 2015:  Uitslag in Reprise bekend:

Nek-aan-nekrace Vondels Lucifer, Judith Herzbergs Leedvermaak en Tom Lanoye’s Ten Oorlog

 

Op 5 maart 2015 is in Spui 25 in Amsterdam de uitslag bekend gemaakt van een enquête naar de best speelbare Nederlandse toneelklassiekers. Deze enquête maakt deel uit van het project In Reprise, en werd gelanceerd als onderdeel van de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum van de vakgroep Theaterwetenschap (UvA).  Ruim tweehonderd mensen uit de toneelwereld, academici en toneelliefhebbers hebben op basis van een longlist van 100 stukken hun favorieten aangewezen, wat nu resulteert in een lijst van 25 stukken die het verdienen om repertoire te houden, en misschien het enthousiasme voor de overige 75 stukken ook aanwakkeren.

Zie voor de hele lijst van honderd:

http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/uitslag

en voor andere uitkomsten van de enquête:

http://50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/uitslagbis

In Reprise staat onder leiding van Bart Ramakers (Nederlands, RU Groningen), Rob van der Zalm (Theaterwetenschap, UvA) en René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken). Doel van In Reprise is niet alleen om het Nederlandse toneelrepertoire beter bekend te maken, maar ook om het vaker gespeeld te laten worden. Op dit ogenblik lopen gesprekken met theaterproducenten en toneelopleidingen om in de loop van vijf jaar een groot aantal stukken door met name aankomende acteurs en regisseurs weer op de planken te laten brengen.

(bron: www.digitalewerken.nl)

 

 

 

5 maart 2015: presentatie enquête In Reprise: de top 25 van de Nederlandse toneelliteratuur

 

Op 5 maart a.s. worden de resultaten bekendgemaakt van de enquête onder theatermakers en toneelliefhebbers: In Reprise. De enquête levert inzicht op in hoe wordt gedacht over de kwaliteit van het Nederlandstalige toneel of de vermeende problemen met verouderde taal. En de geënqueteerden hebben zich uitgesproken over welke Nederlandstalige stukken regelmatige heropvoering verdienen. Dit heeft een bijzondere top 25 opgeleverd die ook op 5 maart wordt gepresenteerd.

Spui 25, Spui 25, Amsterdam

5 maart 2015, 17 uur

Een programma met medewerking van o.a. Hans Croiset, Karim Ameur, Kester Freriks, Rob van der Zalm en Bart Ramakers.

Klik hier voor nadere informatie en aanmelden.

Digitale Werken is betrokken bij de organisatie van In Reprise en bouwde in samenwerking met de vakgroep Theaterwetenschap, de website In Reprise, met de enquête (inmiddels gesloten).

(bron: www.digitalewerken.nl)

 

 

 

 

25 oktober 2014: Theaterwetenschap en Digitale Werken presenteren In Reprise

Op zaterdag 25 oktober is het project In reprise gepresenteerd, als onderdeel van de conferentie Stukken, Stijlen, Stelsels, waarmee  het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap zijn vijftigjarig jubileum vierde. In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Iedere bloeiende theatercultuur moet een verzameling canonieke teksten hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Op Hoop van zegen en Gijsbreght van Aemstel kent iedereen (?), maar ElckerlijcAran en Titus, Eva Bonheur, The family, Hofscènes, Hitchcocks driesprong, Kras, Doodrijp  zijn slechts namen, ook voor het doorgewinterde theaterpubliek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de site In reprise worden de 100 stukken van de longlist gepresenteerd met verwijzingen naar opvoeringsgegevens, recensies, promotiemateriaal en dergelijke. Tegelijkertijd wordt het publiek in een enquête gevraagd om uit een longlist van 100 Nederlandse stukken 10 favorieten te kiezen. Vervolgens zal een uitgebreide website worden ingericht rond de 25 stukken met de meeste stemmen, inclusief integrale teksten, commentaren, beeldmateriaal enz. Een derde fase van het project zal erop gericht zijn de gekozen stukken ook daadwerkelijk heropgevoerd te krijgen. Deze eerste fase van In reprise is een samenwerking van Theaterwetenschap en de Stichting Digitale Werken.

 

Initiatiefnemers van In reprise zijn Ronald Klamer (Carré / Het Toneel Speelt), Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen), René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken) en Rob van der Zalm (Instituut voor Theaterwetenschap).

(bron: www.digitalewerken.nl)

In reprise: het doek op voor Nederlands toneelrepertoire

In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht moeten worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn, en tegelijkertijd de historische diepte van een thema of ontwikkeling zichtbaar maken. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Dat moest anders, vonden we. Met de hulp van meer dan dertig experts kwamen we tot een lijst van 100 belangwekkende en speelbare stukken. Een enquête - waaraan iedere toneelliefhebber mee kon doen - leverde vervolgens een top 25 op. Zowel die lijst van 100, als die top 25 zijn nu op deze website terug te vinden. 

img_9511

 

In Reprise: het werkt!

 

De lijst van 25/100 van In Reprise floreert:

 

Nu: Liefhebber! (zie hiernaast)

 

Kras door De Toneelschuur

Vanaf 10 november 2018 speelt De Toneelschuur in Haarlem Kras van Judith Herzberg. Het stuk wordt gespeeld door een achtkoppige cast met o.a. Marlies Heuer, Malou Gorter, Keja Klaasje Kwestro, Tjebbo Gerritsma en Jan-Paul Buijs. Na Troje Trilogie (zie hieronder) kiest regisseur Paul Knieriem opnieuw voor een Nederlandse toneelklassieker. Op 21 april werd bekend dat Judith Herzberg de Prijs der Nederlandse Letteren 2018 ontvangt. Deze wordt in november door koning Willem-Alexander aan haar uitgereikt.
 

en dan Bredero

Ondertussen loopt het Bredero-jaar 2018, met opvoeringen van kluchten en tragikomedies, door onder andere theatergroep Kwast en theatergroep De Kale. En er wordt onder leiding van Gerard Jan Rijnders gewerkt aan nieuwe opvoering van de Spaanschen Brabander. En van 3 tot en met 6 januari 2019 speelt theatergroep Kwast Vondels Gijsbreght van Aemstel, in het Amsterdamse hotel The Dylan, op de locatie waar in 1638 de Amsterdamse Schouwburg met ditzelfde stuk werd ingewijd.

 

Eerdere reprises:

In het najaar van 2017 toerde Tom Lanoye door Nederland en Vlaanderen met Tom Lanoye performt solo Ten Oorlog.

 

In april, mei en juni 2017 wasThe Family te zien in de Paardenkathedraal in Utrecht, in een regie van Casper Vandeputte.

 

In 2016 reisde Paul Knieriems interpretatie van De Troje Trilogie door Nederland.

 

 

Stemmen uit de pers:

'"Als dit de enige, in stenen tafelen gebeitelde canon zou zijn, ben ik ertegen. Maar als dit tot discussie leidt ben ik er helemaal voor."'

Tom Lanoye in De Morgen, 29 oktober 2016

 

'De nieuwe enscenering van De Troje Trilogie (Koos Terpstra), sinds vorige week in een regie van Paul Knieriem op tournee, is het eerste effect van deze canon. Bij het doorspitten van de lijst herinnerde Knieriem zich hoeveel hij had gehoord over de oeropvoering in 1994, waardoor hij tot een nieuwe uitvoering besloot.'

Annette Embrechts, in de Volkskrant, 29 oktober 2016

 

'[...] die website is een avontuurlijke en spannende oase van informatie en documentatie. [...] Goed initiatief, puik uitgevoerd.'

Loek Zonneveld, De Groene Amsterdammer, 4 november 2016

 

'Daarin vooral schuilt de waarde van dit initiatief: het wordt hoog tijd dat er meer oorspronkelijk Nederlands toneel op de planken komt.'

Hein Janssen, de Volkskrant, 4 november 2016

 

Zie ook het verslag van Nuno Blijboom in De Theaterkrant, 29 oktober 2016.

 

En beluister het interview met Gijs Scholten van Aschat in De Nieuws B.V. op 22 november 2016 over In Reprise en zijn wens om in Het chemisch huwelijk van Gerrit Komrij te spelen.

Op 28 oktober 2016 werd In reprise - Fase 2 gepresenteerd tijdens het symposium 'Doek op voor Nederlands toneelrepertoire' in het Trippenhuis in Amsterdam, in samenwerking met de KNAW en de Akademie van Kunsten. Gijs Scholten van Aschat hield de openingslezing. Acht stukken werden gepitcht waarna jonge acteurs fragmenten lazen. De middag eindigde met een paneldiscussie o.l.v. Lex Bohlmeijer over de toekomst van het Nederlandse toneelrepertoire en over de mogelijkheden om dat vaker te spelen.

 

Nu: Liefhebber!

Op zaterdag 1 december 2018 ging in het Akademietheater in Utrecht de eerste voorstelling in het kader van het project In reprise in première. Leerlingen van vier Nederlandse theateropleidingen en een studente dramaturgie van het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap maakten onder leiding van Timothy de Gilde (regie) een nieuwe versie van Liefhebber van Gerardjan Rijnders in. Het stuk dateert uit 1992 en riep destijds heftige reacties op. Liefhebber is een (bijna) monoloog waarin een criticus afrekent met het toneel. In deze 'reprise' onderzoekt een nieuwe generatie hun eigen verwachtingen omtrent het theater. De voorstelling is de komende weken nog te zien in Amsterdam, Arnhem en Maastricht.

 

Speellijst
vrijdag 30 november - 20:00 uur Akademietheater HKU Utrecht (try-out)
zaterdag 1 december - 20:00 uur Akademietheater HKU Utrecht (première)
klik hier voor tickets!

maandag 3 december - 20:00 uur - Universiteitstheater UVA Amsterdam
dinsdag 4 december - 20:00 uur - Universiteitstheater UVA Amsterdam
klik hier voor tickets!

donderdag 6 december - 20:00 uur - ArtEZ Theatrium Arnhem
vrijdag 7 december - 20:00 - ArtEZ Theatrium Arnhem
zaterdag 8 december - 14:30 uur - ArtEZ Theaterium Arnhem
klik hier voor tickets!

maandag 10 december - 20:00 uur - Toneelacademie Maastricht
klik hier voor tickets!

 

 

de top 25: de mooiste Nederlandstalige toneelstukken

Via een enquête waaraan iedere toneelliefhebber mee kon doen, kwam in 2015 een top 25 tot stand van 'best speelbare stukken' uit de Nederlandstalige toneelliteratuur.  Van deze spelen wordt nu de opvoeringsgeschiedenis gereconstrueerd: door wie, waar en wanneer gespeeld? Hoe was de waardering van pers en publiek? Hoe zagen de ensceneringen eruit?

Wannneer raakten stukken uit de gratie? En hoe ging het toe achter de schermen?

 

In reprise bevat een schat aan geruchtmakende, vergeten, en soms nooit eerder gepubliceerde documenten. Via deze website geven we iedereen die geinteresseerd is in Nederlands repertoire toegang tot een (digitale) schatkamer en gereedschapskist ineen. 

 

Het doek kan op voor de roemruchte geschiedenis van de Nederlandse kaskrakers.