colofon

 

ontwikkeling website: DW Projecten vof, onder auspiciën van de Stichting Digitale Werken

 

grafisch ontwerp: Studio Marise Knegtmans

 

initiatiefnemers: Ronald Klamer, Bart Ramakers, René van Stipriaan en Rob van der Zalm

 

consortium: In reprise is een samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam (Afdeling Theaterwetenschap), Rijksuniversiteit Groningen (Afdeling Nederlands), Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek UvA (afdeling TIN) en DW Projecten vof. Het project staat onder auspiciën van de Stichting Digitale Werken.

 

redactie: Bart Ramakers, René van Stipriaan en Rob van der Zalm

 

eindredactie: Marsha Keja en René van Stipriaan

 

redactionele stages:

fase 1: Bram Walter (UvA)

fase 2: Roeline Geerts (RUG), Tara Neplenbroek (RUG), Matthijs van Maltha (UvA), Alicia Juliens (UVA), Ann Lankhorst (RUG), Laura Simonse (UvA), Angela Schoonderbeek (UvA)

 

aan de website In Reprise werkten verder mee (in alfabetische volgorde):

Ad Aerts (Bijzondere Collecties UB UvA)

Frans Blom (OnStage, UvA)

Hans Croiset

Leen van Dijck (Letterenhuis)

Judith Herzberg

Gonneke Janssen (Bijzondere Collecties UB UvA , collectie TiN)

Hans van Keulen (Bijzondere Collecties UB UvA , collectie TiN)

Ronald Klamer (Het Toneel Speelt)

Tom Lanoye

Marijke Meijer Drees

Peter Odding (Bijzondere Collecties UB UvA , collectie TiN)

Ditte Pelgrom (De Nieuwe Toneelbibliotheek)

Gijs Scholten van Aschat

Johan Vanhecke (Letterenhuis)

 

de gezelschappen:

De Appel

Het Nationale Toneel

Oostpool

Opera2Day

Theatergroep De Kale

Het Toneel Speelt

Toneelgroep Amsterdam

Toneelschuur Producties

 

en de instellingen:

Letterenhuis, Antwerpen

Literatuurmuseum, Den Haag

 

 

foto’s: Peter van Bokhorst (Het Toneel Speelt); Reyer Boxen (NNT); Fred Debrock (Wunderbaum); Phile Deprez (NTGent); Stephen A. Gunther (Wunderbaum); Anna van Kooi, Willem Popelier (Dries Verhoeven); Laureen van Rijckevorsel-Klok (Universiteitstheater); Stichting TIN / BC UVA; Leo van Velzen (Het Toneel Speelt); Iris van Vliet (Universiteitstheater)

 

De in deze website opgenomen auteursrechtelijk beschermde materialen mogen door bezoekers alleen voor eigen oefening, studie en andere vormen van kennisname worden aangewend; de teksten en beelden zijn derhalve niet voor enig hergebruik (commercieel dan wel niet-comercieel) beschikbaar zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

 

disclaimer:

 

informatie op deze website

De redactie van In Reprise besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. De organisatie wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Ze behoudt zich bovendien het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 

intellectuele eigendomsrechten 

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Stichting Digitale Werken of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Digitale Werken en haar samenwerkingspartners.

 

De site bevat een veelheid aan auteursrechtelijk beschermd materiaal. In samenspraak met rechthebbenden, gezelschappen, erfgoedinstellingen en vertegenwoordigers van auteurs en beeldmakers zijn afspraken gemaakt over het tonen van deze materialen op deze website.  Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich om zich met ons in verbinding te stellen.

In reprise: het doek op voor Nederlands toneelrepertoire

In reprise wil Nederlandse toneelstukken, die ooit volle zalen trokken en die acteurs én het publiek tot geestdrift brachten, opnieuw onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat iedere bloeiende theatercultuur een verzameling canonieke teksten moet hebben; teksten die om de zoveel tijd door een nieuwe generatie theatermakers tegen het licht moeten worden gehouden. Alleen op die manier kan het theater spiegel van zijn tijd zijn, en tegelijkertijd de historische diepte van een thema of ontwikkeling zichtbaar maken. In Nederland bestaat zo’n reeks canonieke teksten helaas niet, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. Dat moest anders, vonden we. Met de hulp van meer dan dertig experts kwamen we tot een lijst van 100 belangwekkende en speelbare stukken. Een enquête - waaraan iedere toneelliefhebber mee kon doen - leverde vervolgens een top 25 op. Zowel die lijst van 100, als die top 25 zijn nu op deze website terug te vinden. 

img_9511

 

In Reprise: het werkt!

 

De lijst van 25/100 van In Reprise floreert:

 

Nu: Liefhebber! (zie hiernaast)

 

Kras door De Toneelschuur

Vanaf 10 november 2018 speelt De Toneelschuur in Haarlem Kras van Judith Herzberg. Het stuk wordt gespeeld door een achtkoppige cast met o.a. Marlies Heuer, Malou Gorter, Keja Klaasje Kwestro, Tjebbo Gerritsma en Jan-Paul Buijs. Na Troje Trilogie (zie hieronder) kiest regisseur Paul Knieriem opnieuw voor een Nederlandse toneelklassieker. Op 21 april werd bekend dat Judith Herzberg de Prijs der Nederlandse Letteren 2018 ontvangt. Deze wordt in november door koning Willem-Alexander aan haar uitgereikt.
 

en dan Bredero

Ondertussen loopt het Bredero-jaar 2018, met opvoeringen van kluchten en tragikomedies, door onder andere theatergroep Kwast en theatergroep De Kale. En er wordt onder leiding van Gerard Jan Rijnders gewerkt aan nieuwe opvoering van de Spaanschen Brabander. En van 3 tot en met 6 januari 2019 speelt theatergroep Kwast Vondels Gijsbreght van Aemstel, in het Amsterdamse hotel The Dylan, op de locatie waar in 1638 de Amsterdamse Schouwburg met ditzelfde stuk werd ingewijd.

 

Eerdere reprises:

In het najaar van 2017 toerde Tom Lanoye door Nederland en Vlaanderen met Tom Lanoye performt solo Ten Oorlog.

 

In april, mei en juni 2017 wasThe Family te zien in de Paardenkathedraal in Utrecht, in een regie van Casper Vandeputte.

 

In 2016 reisde Paul Knieriems interpretatie van De Troje Trilogie door Nederland.

 

 

Stemmen uit de pers:

'"Als dit de enige, in stenen tafelen gebeitelde canon zou zijn, ben ik ertegen. Maar als dit tot discussie leidt ben ik er helemaal voor."'

Tom Lanoye in De Morgen, 29 oktober 2016

 

'De nieuwe enscenering van De Troje Trilogie (Koos Terpstra), sinds vorige week in een regie van Paul Knieriem op tournee, is het eerste effect van deze canon. Bij het doorspitten van de lijst herinnerde Knieriem zich hoeveel hij had gehoord over de oeropvoering in 1994, waardoor hij tot een nieuwe uitvoering besloot.'

Annette Embrechts, in de Volkskrant, 29 oktober 2016

 

'[...] die website is een avontuurlijke en spannende oase van informatie en documentatie. [...] Goed initiatief, puik uitgevoerd.'

Loek Zonneveld, De Groene Amsterdammer, 4 november 2016

 

'Daarin vooral schuilt de waarde van dit initiatief: het wordt hoog tijd dat er meer oorspronkelijk Nederlands toneel op de planken komt.'

Hein Janssen, de Volkskrant, 4 november 2016

 

Zie ook het verslag van Nuno Blijboom in De Theaterkrant, 29 oktober 2016.

 

En beluister het interview met Gijs Scholten van Aschat in De Nieuws B.V. op 22 november 2016 over In Reprise en zijn wens om in Het chemisch huwelijk van Gerrit Komrij te spelen.

Op 28 oktober 2016 werd In reprise - Fase 2 gepresenteerd tijdens het symposium 'Doek op voor Nederlands toneelrepertoire' in het Trippenhuis in Amsterdam, in samenwerking met de KNAW en de Akademie van Kunsten. Gijs Scholten van Aschat hield de openingslezing. Acht stukken werden gepitcht waarna jonge acteurs fragmenten lazen. De middag eindigde met een paneldiscussie o.l.v. Lex Bohlmeijer over de toekomst van het Nederlandse toneelrepertoire en over de mogelijkheden om dat vaker te spelen.

 

Nu: Liefhebber!

Op zaterdag 1 december 2018 ging in het Akademietheater in Utrecht de eerste voorstelling in het kader van het project In reprise in première. Leerlingen van vier Nederlandse theateropleidingen en een studente dramaturgie van het Amsterdamse Instituut voor Theaterwetenschap maakten onder leiding van Timothy de Gilde (regie) een nieuwe versie van Liefhebber van Gerardjan Rijnders in. Het stuk dateert uit 1992 en riep destijds heftige reacties op. Liefhebber is een (bijna) monoloog waarin een criticus afrekent met het toneel. In deze 'reprise' onderzoekt een nieuwe generatie hun eigen verwachtingen omtrent het theater. De voorstelling is de komende weken nog te zien in Amsterdam, Arnhem en Maastricht.

 

Speellijst
vrijdag 30 november - 20:00 uur Akademietheater HKU Utrecht (try-out)
zaterdag 1 december - 20:00 uur Akademietheater HKU Utrecht (première)
klik hier voor tickets!

maandag 3 december - 20:00 uur - Universiteitstheater UVA Amsterdam
dinsdag 4 december - 20:00 uur - Universiteitstheater UVA Amsterdam
klik hier voor tickets!

donderdag 6 december - 20:00 uur - ArtEZ Theatrium Arnhem
vrijdag 7 december - 20:00 - ArtEZ Theatrium Arnhem
zaterdag 8 december - 14:30 uur - ArtEZ Theaterium Arnhem
klik hier voor tickets!

maandag 10 december - 20:00 uur - Toneelacademie Maastricht
klik hier voor tickets!

 

 

de top 25: de mooiste Nederlandstalige toneelstukken

Via een enquête waaraan iedere toneelliefhebber mee kon doen, kwam in 2015 een top 25 tot stand van 'best speelbare stukken' uit de Nederlandstalige toneelliteratuur.  Van deze spelen wordt nu de opvoeringsgeschiedenis gereconstrueerd: door wie, waar en wanneer gespeeld? Hoe was de waardering van pers en publiek? Hoe zagen de ensceneringen eruit?

Wannneer raakten stukken uit de gratie? En hoe ging het toe achter de schermen?

 

In reprise bevat een schat aan geruchtmakende, vergeten, en soms nooit eerder gepubliceerde documenten. Via deze website geven we iedereen die geinteresseerd is in Nederlands repertoire toegang tot een (digitale) schatkamer en gereedschapskist ineen. 

 

Het doek kan op voor de roemruchte geschiedenis van de Nederlandse kaskrakers.